Thanh Hóa bước chuyển mình mạnh mẽ từ bao cấp sang xã hội hóa của Đề án 818

𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑜́𝑎 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑒̂̀ 𝑎́𝑛 818 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑐𝑎 𝐻𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑥𝑖.
Sau 4 năm thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hiệu ứng tích cực, người dân đã tự chi trả cho dịch vụ KHHGĐ.
Để người dân chấp nhận sử dụng các sản phẩm của Đề án, công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng. Codoca Hi Canxi đã luôn đồng hành và phối hợp cùng chi cục Dân số Tỉnh Thanh Hóa liên tục tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp đến tận cơ sở để người dân hiểu được cơ chế, tác dụng, nguồn gốc, tính năng của các sản phẩm từ đó họ yên tâm trong việc bỏ tiền túi ra để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bản thân. Và đó chính là lý do sản phẩm trong Đề án 818 Codoca Hi Canxi đã và đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ tại Thanh Hóa.
𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑯𝒐́𝒂 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 Đ𝒆̂̀ 𝒂́𝒏 818 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒅𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒅𝒐𝒄𝒂 𝑯𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒙𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑺𝒐̛𝒏, 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉, 𝑯𝒐𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈, 𝑷𝒉𝒖́ 𝑺𝒐̛𝒏, 𝑻𝒂̀𝒐 𝑿𝒖𝒚𝒆̂𝒏…
========
Công ty CP Đầu tư Sức Khỏe Cộng Đồng
Địa chỉ: Số 5/169 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hotline: 08888 08881
Website: visuckhoecongdong.vn
Trò chuyện cùng chúng tôi
0857.599.666