Milk Codoca Hi Canxi- Sản phẩm thuộc đề án 818 vẫn tiếp tục hành trình tuyên truyền, vận động

Tuần qua, tại Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội.. Công ty CP đầu tư Sức khỏe cộng đồng đã kết hợp cùng với chi cục Dân số các cấp liên tục tổ chức các buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ dân số, các CTV tại các Trạm y tế về tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững; tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp Nhân dân để hoàn thành mục tiêu về dân số và phát triển.
Milk Codoca Hi Canxi- Sản phẩm thuộc đề án 818 vẫn tiếp tục hành trình tuyên truyền, vận động, tạo phong trào xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý cho cộng đồng gắn với việc nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và dự phòng rủi ro bệnh tật.

Liên hệ Hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm: 08888 08881

Trò chuyện cùng chúng tôi
0857.599.666